O nas

Ker nas skrb za bivanje v objektih, ki dokazano lahko puščajo negativen vpliv na zdravje uporabnikov, in globalna skrb za čistejše ter trajnostno življenjsko okolje, nista pustila ravnodušne, smo se specializirali na področju trajnostne graditve.

Analize dosedanjih izkušenj na nepremičninskih projektih so naša osnova za premišljeno načrtovanje, izbiro in uporabo primernih materialov za izgradnjo stavb, ki uporabniku zagotavljajo zdravo, sonaravno bivanje z ugodno energetsko in stroškovno bilanco skozi celoten življenjski cikel stavbe.

V podjetju ustanovljenem leta 1990, združujemo strokovno znanje s področja gradbeništva, ekonomije ter poznavanje področja arhitekture, projektiranja, tehnologij, planiranja, organizacije, timskega dela, zakonodaje ter različnih upravnih postopkov.

Imamo bogate izkušnje celovitega vodenja, obvladovanja, nadziranja in izvajanja gradenj tako individualnih stavbenih objektov kot najzahtevnejših projektov stanovanjske, poslovne in javne gradnje na domačem in tujem trgu.

Ne glede na to, ali ste zasebni graditelj ali institucionalni investitor, za vse, ki se zavedate pomembnosti individualnih, gospodarskih in okoljskih koristi trajnostne gradnje, smo pravi izbor.

Ekipa

woman

Mag. Tjaša Oplotnik
Direktorica in ustanoviteljica podjetja

Je univerzitetna diplomirana ekonomistka in magistrica znanosti s področja ekonomije in poslovnih ved. Poklicno pot ekonomistke v gradbeništvu je začela v velikem slovenskem gradbenem podjetju kot vodja financ in računovodstva. Dve leti je živela in v svoji stroki delovala v tujini. Kot zunanja sodelavka dveh ustanov v programu izobraževanja za odrasle je pridobila izkušnje s področja predavateljstva. Zaključila je izobraževanje pri Slovenskem inštitutu za revizijo za pridobitev naziva pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnin.

man

Damijan Grudnik
Certificirani Senior projektni manager (IPMA), nadzorni inženir in vodja gradenj (IZS)

Zaključil je višješolski študij na Fakulteti za gradbeništvo Univerze v Mariboru leta 1988. Svojo kariero je začel kot vodja velikih gradbišč visoke gradnje v tujini, kjer je deloval osem let. Po vrnitvi v Slovenijo je bil vodja najzahtevnejših velikih gradbenih projektov, kasneje je služboval kot direktor podružnice slovenskega gradbenega podjetja v Nemčiji, na Kosovu ter v Makedoniji. Pri International Project Management Association je mednarodno certificirani senior projektni manager. Pri Inženirski zbornici Slovenije je vpisan v imenik pooblaščenih nadzornih inženirjev in vodij del s področja gradbeništva.

ZAVZETOST, INTEGRITETA, PROAKTIVNOST so vrednote, ki nas kot EKSPERTE
svojega profesionalnega področja vodijo na poti,
da svoje storitve usmerjamo k celovitim in kakovostnim rešitvam,
odgovornim do posameznika, družbe in okolja.
ZELENO GRADITI MODRO.