Vodenje izvedbe nepremičninskih projektov

S premišljenim pristopom natančno opredelimo kako bo delo na projektu potekalo, kako so aktivnosti odvisne druga od druge, kdaj se kakšna naloga začne in kdaj konča ter kdo je za katero odgovoren.

  • Koordiniramo projektante, izvajalce del in vse druge udeležence v fazi izvajanja gradnje, vodimo usklajevalne sestanke in poročamo naročniku;
  • v skrbi, da se gradnja izvaja v skladu s projektno in drugo tehnično dokumentacijo, stalno vodimo in usmerjamo udeležence graditve k zagotavljanju kriterijev trajnostne gradnje;
  • usklajujemo izvedbene detajle med projektantom in izvajalci;
  • spremljamo pogodbe izvajalcev, terminske in finančne plane realizacije investicije, ugotavljamo morebitna tveganja in odstopanja ter o tem proaktivno obveščamo naročnika ter predlagamo ukrepe za uskladitev odstopanj in odpravo pomanjkljivosti;
  • sodelujemo s finančnimi institucijami v primeru financiranja investicije iz zunanjih virov;
  • organiziramo tehnični pregled in opravljamo nadzor nad odpravljanjem napak po tehničnem pregledu;
  • organiziramo predajo objekta naročniku – investitorju, sodelujemo pri potrditvi končnega obračuna investicije in pri pridobitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi za naročnika.
  • zastopamo naročnika v upravnem postopku za pridobitev uporabnega dovoljenja.
dav

Redko kdaj ves projekt poteka tako, kot je bil zamišljen v prvotnem načrtu. Uspešno vodenje projekta je zato odvisno od nenehnega načrtovanja, preverjanja ter upravljanja s spremembami, kot so dodatna, nepredvidena in več- ali manj dela.

Zakaj?

Ker ne dovolimo, da bi projekt vodil investitorja, mi vodimo in usmerjamo projekt k vnaprej zastavljenemu cilju in ker je število uspešno vodenih in izvedenih projektov ter zadovoljnih naročnikov zagotovilo, da dobro poznamo svoj posel.

Nekaj referenc

FAZNO

KONČANO

FAZNO

KONČANO

FAZNO

KONČANO

FAZNO

KONČANO

FAZNO

KONČANO

FAZNO

KONČANO

FAZNO

KONČANO

FAZNO

KONČANO