Trajnostna gradnja

Trajnostna gradnja ni le odgovor na razbremenitev škodljivih vplivov gradnje na naravo in okolje, temveč predstavlja gradnjo stavb, v katerih so zagotovljeni ugodni in zdravi bivalni ter prostorski pogoji, in je ekonomsko optimalna skozi celotno življenjsko obdobje stavbe.

  • Slabo zasnovani, pomanjkljivo izvedeni ter neučinkovito vodeni in neskrbno nadzorovani nepremičninski projekti povzročijo odstopanje od zastavljenih terminskih načrtov, nepotrebne višje stroške, slabšo kakovost gradnje in nezadovoljstvo vseh udeležencev graditve. Takšna gradnja se odrazi v nezdravem bivalnem okolju, poleg tega pa tako izgrajeni objekti zahtevajo višja sredstva za vzdrževanje in obnovo.
  • V stavbah preživimo več kot 85 % svojega časa. Kot »generacija notranjosti« zato brez dvoma močno občutimo vplive stavb in grajenega okolja na svoje zdravje, dobro počutje in učinkovitost.
  • Raziskave kažejo, da 16 % ljudi v Evropi živi v nezdravem prostoru s slabo naravno osvetlitvijo, visoko vsebnostjo CO2, previsoko vlažnostjo, plesnijo, preveliko obremenjenostjo s hrupom itd. Dejstvo tudi je, da imajo zrakotesne nizkoenergijske stavbe višjo raven tveganja zaradi večjega potenciala koncentracije plina radona v prostoru. Nezdravo notranje okolje zato vpliva na dovzetnost za bolezni, kot so astma, razne alergije ali celo na pojav multiple kemične preobčutljivosti (MCS).
  • Razumevanje sindroma »bolnih stavb« ter potencialov, ki jih ponuja trajnostna gradnja, lahko izniči obremenilni vpliv stavb na okolje in človeka.
trajnostna-gradnja-zipex-hise

V podjetju ZIPEX smo se specializirali na področju graditve bivanjsko zdravih, skozi celoten življenjski cikel stavbe energetsko učinkovitih, stroškovno optimalnih ter okolju prijaznih stavbenih objektov. Imamo znanje in izkušnje, da naše storitve s področja graditve trajnostnih stavb usmerjamo k celovitim in kakovostnim rešitvam od idejne zasnove, načrtovanja, izvedbe, do uporabe in vzdrževanja.

Vračanje k zmernosti, preudarnosti, skladnosti in smotrnosti zato ni modna muha, ampak je izraz osveščenosti, da je pomembno, kako in kje živimo ter s čim smo obdani. Je izkazovanje podpore bolj zelenim in čistim tehnologijam na poti v brezogljično družbo zaradi individualne skrbi po zdravem bivanjskem okolju.

Zakaj?

Ker ni dovolj zgraditi objekt, pa naj si bo nizkoenergijski ali celo plusenergijski. Treba je ustvariti prostor za bivanje ali delo, ki vas ne bo ekonomsko zasužnjil, v katerem se boste dobro počutili in zdravo bivali ter bo z uporabo obnovljivih virov ohranjal življenjski prostor tudi prihodnjim generacijam.

Galerija