Splošni pogoji uporabe spletne strani

1       Zaščita pravic

 • To obvestilo vsebuje pogoje za uporabo spletnega mesta podjetja Zipex, inženiring in svetovanje, d. o. o. (v nadaljevanju Zipex d. o. o.), ki je bilo ustanovljeno z namenom omogočiti splošno informacijo o Zipex d. o. o.
 • Uporabnik z vstopom na to spletno mesto soglaša, da je v celoti seznanjen s tem pravnim obvestilom in da se strinja z vsemi spodaj navedenimi pogoji. Če se z njim ne strinjate, vas prosimo, da na to spletno stran ne vstopate.
 • Priporočamo vam, da občasno obiščete spletno stran in ponovno pregledate veljavne pogoje uporabe, saj so ti pravno obvezujoči. Uradne, pravno-formalne informacije o družbi ter o poslovanju družbe se lahko razlikujejo od informacij na spletnem mestu podjetja Zipex d. o. o.
 • S pojmom uporabnik je označen vsakokratni obiskovalec spletnega mesta.
 • Zipex d. o. o. ne odgovarja za morebitno škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja določb tega pravnega obvestila, katerih koli drugih splošnih pogojev ali obvestil na spletnem mestu.
 • Morebitna neveljavnost posameznega določila ne vpliva na veljavnost preostalega pravnega obvestila. V kolikor je to pravno obvestilo v nasprotju s slovenskimi predpisi ali z drugimi pravnimi obvestili, pogoji poslovanja ipd., se uporabljajo določbe tistega pravnega obvestila, ki je specialnejše (lex specialis) v konkretnem primeru/zadevi.

2       Vsebina spletnega mesta, avtorske pravice in pravice intelektualne lastnine

 • Vsa besedila, grafične podobe in znaki, fotografije, logotipi, slogan, blagovne znamke, vizualni in uporabniški vmesniki in vse druge oblike informacij (v nadaljevanju: vsebine), vključno s strukturo, postavitvijo, dizajnom, obliko in videzom, objavljene na tem spletnem mestu, so last podjetja Zipex d. o. o.
 • Brez pisnega soglasja podjetja Zipex d. o. o. uporabnik ne sme kopirati, razmnoževati, javno objavljati, predvajati ali na kakršen koli drug način distribuirati spletno mesto ali njegovo vsebino ali dele vsebine na kateri koli drug računalnik, strežnik, spletno stran ali kateri koli drug medij, ki je namenjen publiciranju, distribuciji ali kakršni koli drugi komercialni aktivnosti.

3       Omejena uporaba spletnega mesta

 • Vsebine, ki se nahajajo na tem spletnem mestu so namenjene izključno osebni uporabi. Uporabnik tega spletnega mesta in njegovih vsebin ne sme uporabljati nezakonito ali v nasprotju s tem pravnim obvestilom.
 • Prepovedan je vsakršen nepooblaščen vstop, vdor ali poskus nepooblaščenega vstopa ali vdora na spletno mesto. Prepovedano je kopiranje, distribuiranje, spreminjanje, prikazovanje, objavljanje, licenciranje, razmnoževanje vsebin ali kakršna koli uporaba spletnega mesta na način, ki bi obremenil, škodoval ali onemogočil to spletno stran.
 • Prepovedano je preizkušati protivirusne in druge zaščite spletnega mesta ter vsakršen poizkus onemogočanja zaščite spletnega mesta. Vsako dejanje, ki bi nesorazmerno obremenilo ali onemogočilo omrežje ali strežnik spletnega mesta, ki je kakor koli povezan s tem spletnim mestom, je prepovedano.
 • Prepovedano je s katero koli napravo ali načinom delovanja onemogočiti pravilno delovanje tega spletnega mesta. Prepovedano je vsako nepooblaščeno zbiranje informacij o drugih uporabnikih tega spletnega mesta in njihovih osebnih podatkih, nastopanje pod tujim imenom in lažno predstavljanje. Prepovedano je onemogočanje drugim osebam, da bi dostopale na to spletno mesto.

4       Omejitev odgovornosti

 • Vse vsebine na tem spletnem mestu so zgolj informativnega značaja. Zipex d. o. o. se trudi za točnost in pravilnost informacij, vendar ne daje nobenih garancij na to spletno mesto ali na uporabo tega spletnega mesta. Prav tako ne odgovarja za morebitne nepravilnosti ali  morebitno škodo, ki bi nastala zaradi uporabe vsebin ali njihove spremembe na tem spletnem mestu.
 • Zipex d. o. o. si pridržuje pravico, da kadar koli, delno ali v celoti spremeni, dodaja ali odstrani vsebine, objavljene na tej spletni strani, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila.
 • Zipex d. o. o. ne zagotavlja pravilnega delovanja tega spletnega mesta in ne zagotavlja, da bodo morebitne napake na tem spletnem mestu odpravljene. Uporabniku prav tako ne zagotavlja, da bo uporaba tega spletnega mesta prinesla določene, s strani uporabnika, pričakovane rezultate.
 • Zipex d. o. o. prav tako ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, ki je posledica nepravilnega delovanja tega spletnega mesta, napak ali motenj na omrežju ali spletnem mestu, zamud pri opravljanju ali končanju aktivnosti med spletnim mestom in uporabnikom ter nepooblaščenega vstopa ali vdora na to spletno mesto.
 • Zipex d. o. o. si pridržuje pravico, da spremeni ali začasno ali trajno onemogoči dostop do tega spletnega mesta ali njegovih vsebin ali dela njegovih vsebin ali delovanje tega spletnega mesta ali njegovih vsebin ali dela njegovih vsebin, kadar koli in brez vezanosti na kakršen koli razlog.
 • Zipex d. o. o. si pridržuje pravico do začasne prekinitve v delovanju tega spletnega mesta zaradi rednih ali izrednih vzdrževalnih del, popravila napak ali opravljanja katerih koli drugih del ali sprememb na spletnem mestu.
 • Zipex d. o. o. v nobenem primeru, razen kadar to določajo predpisi, ne odgovarja niti civilno niti kazensko za morebitno škodo, vključno (vendar ne omejeno) z izgubo dobička, ki bi nastala posredno, posledično ali naključno, tudi če je bilo podjetje Zipex d. o. o. opozorjeno na možnost nastanka takšne škode.
 • Zaposleni družbe Zipex d. o. o. in zunanji izvajalci v nobenem primeru ne prevzemajo odgovornosti za vsako neposredno ali posredno škodo ali izgubo dohodka, dobička ali posla, ki nastanke kot posledica ravnanja uporabnika ali tretje osebe.

5       Obvestilo o zasebnosti

 • Uporabniku se za uporabo tega spletnega mesta v informativne namene ni potrebno identificirati.
 • Le za uporabo določenih storitev, kot npr. kontaktnega obrazca preko katerega uporabnik neposredno preko spletnega mesta podjetju Zipex d. o. o. pošlje svoje vprašanje, zanimanje ali povpraševanje, mora uporabnik na spletnem mestu navesti nekatere svoje osebne podatke. Osebne podatke Zipex d. o. o. potrebuje, da vam lažje poda odgovor oz. ponudbo na vaše povpraševanje.
 • Zipex d. o. o. se zavezuje, da bo te podatke uporabljal in hranil v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij Zipex d. o. o. ne bo uporabljal za druge namene ter jih ne bo brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta razkrili tretjim strankam. Zipex d. o. o. bo storil vse, da vaše osebne podatke zaščiti pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.
 • V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov imate pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo na vas, pravico do popravka podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do izbrisa podatkov ter pravico do prenosljivosti podatkov.
 • Ob vsakokratnem obisku tega spletnega mesta se na strežnik tega spletnega mesta zapišejo nekateri podatki o uporabnikovem IP naslovu, datumu in času obiska spletnega mesta, spletno mesto iz katerega je uporabnik dostopal na to spletno mesto ipd. Ti podatki ne vsebujejo nobenih informacij o osebnih podatkih uporabnika in se uporabljajo zgolj v statistične namene.
 • To spletno mesto uporablja t. i. piškotke. To so datoteke, ki se ob obisku spletnega mesta shranijo na trdem disku uporabnikovega računalnika, za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanja statistike obiska. Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko izbrišete ali onemogočite z nastavitvami v vašem brskalniku, vendar vam nekatere podstrani morda ne bodo delovale pravilno.

6       Pravila ravnanja in obnašanja

 • Pravila ravnanja in obnašanja uporabnikov na spletnem mestu morajo biti skladna s predpisi, moralo in splošnimi družbenimi normami. Prepovedana so vsa dejanja, ravnanja, uporaba besed, znakov, fotografij, znakov, emblemov in drugih pojavnih oblik komuniciranja, ki so kakor koli žaljiva, nemoralna, nedostojna ali kako drugače neprimerna.
 • Vsa dejanja na spletnem mestu, kjer bo obstajal sum storitve kaznivega dejanja, bo Zipex d. o. o. prijavil pristojnim državnim organom.

7       Kršitev določb

 • V primeru uporabnikove kršitve določb iz tega pravnega obvestila, ima Zipex d. o. o. pravico do uporabe vseh razpoložljivih pravnih sredstev zoper uporabnika. Uporabnik je seznanjen in se v celoti strinja, da bo v primeru kršitve določb iz tega pravnega obvestila, splošnih pogojev ali drugih pravnih obvestil, podjetju Zipex d. o. o. povrnil vse stroške sodnih in upravnih postopkov, vse odvetniške in ostale stroške, ki bodo s takšnimi postopki nastali.
 • Ne glede na določbe o varstvu osebnih podatkov, si Zipex d. o. o. v primeru kršitve določb o uporabi tega spletnega mesta ali drugih materialnopravnih določb, za namene morebitne preiskave ali vložitve tožbe pridržuje pravico do uporabe in posredovanja osebnih podatkov tudi drugim podjetjem in organizacijam za namen zaščite pred prevaro ali zlorabo.
 • Zipex d. o. o. ima pravico, da uporabniku, ki je kršil določbe iz tega pravnega obvestila, kadar koli onemogoči trenutni ali vsak nadaljnji dostop do spletnega mesta. Zipex d. o. o. ima prav tako pravico, da uporabniku onemogoči dostop do tega spletnega mesta, če to od njega zahtevajo za to pristojni državni organi, če se spletno mesto ukine oz. če pride do nepričakovanih tehničnih motenj.

8       Zakonodaja in reševanje sporov

 • Za ureditev razmerij in vse morebitne spore med uporabnikom in podjetjem Zipex d. o. o., je določena izključna pristojnost predpisov Republike Slovenije. Vse morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno, v primeru, ko se izčrpajo vse izvensodne možnosti za dosego sporazuma, pa je za reševanje sporov pristojno zanje stvarno pristojno sodišče v Celju (Slovenija).

 

ZIPEX d. o. o.

Šempeter, 1. 4. 2020